Sonnova

Familieopstelling

Wat is een opstelling?

Familieopstelling wordt ingezet als methode om op zoek te gaan naar antwoorden op levensvragen. Op verbluffende wijze kom je via familieopstelling in contact met je familieziel. En dat is belangrijk, want je familie is het voornaamste systeem waar je deel van bent.

Door middel van een opstelling proberen we inzichtelijk te maken wat er speelt in jouw systeem. Een hele mooie en bijzondere methode waarbij dynamieken die tot nu toe verborgen waren, zich zullen openbaren. De opstelling zorgt ervoor dat je nieuwe inzichten krijgt over jezelf en de onderlinge verhoudingen binnen je familiesysteem. Nadat we samen de dynamiek zichtbaar maken kunnen we vervolgens een oplossing mogelijk maken.

Wanneer doen we een opstelling?

Ik nodig je graag uit voor een  1 op 1 consult van zo’n anderhalf uur, wanneer jij een valkuil hebt waar je maar niet van af lijkt te kunnen komen. Samen gaan we via een systemische opstelling op zoek naar het begin van de oplossing. Vaak zal blijken dat de valkuil welke je ervaart enkel een symptoom is van een dieperliggend probleem.

Soms is het moeilijk je eigen gedrag te verklaren of begrijpen. Je zit vast in een bepaald stramien waardoor dezelfde dingen alsmaar mis gaan. Je wilt wel, maar je doet het niet. Of je wilt juist niet, maar doet het wel. Zijn dat zaken die je bekend in de oren klinken? Dan is een consult systemische opstelling de eerste stap naar verandering van dit patroon.

Kosten

Alle consulten kosten 70 euro per sessie van ongeveer 1,5 uur. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op aanvraag via de mail.